Garancija

Vaš aparat se može popraviti u servisu Krups, tokom i nakon isteka garantnog roka. Kako biste provjerili uslove garancije za svoj aparat, odaberite:  

ELEKTRONSKI APARATI MALIH DIMENZIJA

Krups garancija odnosi se na upotrebu u domaćinstvu. Ne odnosi se na profesionalnu ili komercijanu upotrebu.

Preuzmi uslove garancije

Preuzmi listu država na koje se odnosi garancija