Politika privatnosti

Preambula

Ovi opšti uslovi i odredbe korištenja pružaju informacije o pravilima koja se primjenjuju kada se radi o korištenju stranica i aplikacija izdatih od strane kompanije Groupe SEB, kao i o pravilima koja se primjenjuju u vezi sa obradom vaših ličnih podataka.

Termin Groupe SEB označava sve kompanije koje su u direktnom ili indirektnom vlasništvu kompanije SEB SA, registrovane u Lyon trgovinskom i kompanijskom registru pod brojem 300 349 636, sa registrovanom kancelarijom u 112 Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 69130 Ecully, Francuska.

Kako biste precizno utvrdili entitete Groupe SEB odgovorne za Stranicu i Aplikaciju koje koristite, predlažemo vam da konsultujete Zvanično obavještenje dostupno na Stranici / Aplikaciji.

Kompanije Groupe SEB posjeduje više brendova, preciznije TEFAL (ili T-FAL u ovisnosti od zemlje), ROWENTA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR. Za više informacija o Groupe SEB i njenim brendovima, molimo pogledajte naš web-sajt www.groupeseb.com.

Ovi opšti uslovi i odredbe korištenja mogu se kompletirati Posebnim uslovima specifičnim za različite stranice / aplikacije.

Tumač pojmova

Na šta se odnose određeni termini?

Aplikacija Označava, gdje je primjenljivo, ovu mobilnu aplikaciju, uključujući integrirane aplikacije naših povezanih proizvoda.

Recenzija

Označava recenzije koje dostavite o našim proizvodima, kao i povezane video snimke i fotografije koje dodate na Stranicu / Aplikaciju kada je ova funkcija dostupna, te koji su vidljivi svim korisnicima.

Uslovi i odredbe korištenja

Označavaju ove Opšte ulove i odredbe korištenja koji upravljaju korištenjem Stranice/Aplikacije.

Uslovi i odredbe prodaje

Označavaju, gdje je primjenljivo Opšte uslove i odredbe prodaje robe i/ili usluga koje su dostupne na Stranici / Aplikaciji. Komentar(i) Označava bilo kakvu poruku, tekst, video, fotografiju koju dodate na Stranicu / Aplikaciju, sa izuzetkom recenzija, koji su vidljivi svim korisnicima.

Sadržaj

Označava sve audio i video datoteke, fotografije, tekstove, informacije, baze podataka, koncepte Brenda, logo, tehnička i grafička rješenja, izgled, strukturu i svaku karakteristiku bilo da jeste ili nije zaštićena intelektualnom svojinom, pravom ili postojećim ili budućim pravnim odredbama, koje postavimo na Stranicu / Aplikaciju i/ili učinimo vidljivim vama na Stranici / Aplikaciji.

Kolačići

Označavaju tekstualne datoteke koje su sposobne da vas identifikuju kao kupca i sačuvaju vaše lične preference (na primjer vaš izbor jezika) i informacije vezane za vaše posjete našim Stranicama/Aplikacijama (uključujući clickstream podatke). Ovaj izraz obuhvata kolačiće i druge pratioce.

Podaci

Označavaju lične podatke koje sakupljamo putem Stranice / Aplikacije, npr. informacije koje direktno ili indirektno identifikuju vas.

Trgovinska oznaka(e)

Označava komercijalne brendove, logo, trgovinske oznake i sve druge nazive u vlasništvu kompanija Groupe SEB.

mi, naše, nas

Označava kompaniju ili kompanije Groupe SEB identifikovane u Pravnom obavještenju na Stranici /Aplikaciji.

Usluga (usluge)

Pojedinačno ili kolektivno označava svaku uslugu i sve funkcije u vezi njih koje mi nudimo na Stranici/Aplikaciji bez nadoknade ili u zamjenu za plaćanje.

Stranica

Označava, gdje je primjenljivo, ova web-stranica.

vi, vaše

Označava svako fizičko ili pravno lice koje pristupa, pregleda ili posjećuje Stranicu/Aplikaciju, bilo da jeste ili nije u profesionalne svrhe.

Mogućnosti koje nudi Stranica/Aplikacija

Prihvatanje i izmjena Uslova i odredbi korištenja

Pristupanjem Stranici / Aplikaciji, vi ste saglasni da se obavezujete ovim Uslovima i odredbama korištenja i svim drugim uslovima ovdje navedenim ili na koje se ovdje upućuje, koji su važeći na dan pristupa.

Ako odbijete bilo koju od obaveza ili uslova koji se nalaze u Uslovima i odredbama korištenja, molimo vas da ne koristite Stranicu / Aplikaciju. Mi možemo da izmijenimo cijeli ili dio Stranice / Aplikacije, Usluga i/ili Uslova i odredbi korištenja u bilo kojem trenutku.

Usluge koje su dostupne na našim Stranicama i Aplikacijama su za osobe koje imaju 16 i više godina. Mi ne sakupljamo i ne koristimo Podatke koje je poslao maloljetnik.

Kako možete da koristite Stranicu / Aplikaciju?

Dajemo vam neekskluzivno, neprenosivo, nedodjeljivo pravo da koristite sadržaj Stranice / Aplikacije za isključive svrhe korištenja Stranice / Aplikacije u skladu sa Uslovima i odredbama korištenja.

Generalno, obavezujete se da poštujete Uslove i odredbe korištenja i pravne obaveze koje su na snazi.

Posebno, saglasni ste da poštujete sljedeća pravila:

Korištenje Stranice / Aplikacije pošteno i u skladu sa njihovim svrhama; Da ne kopirate sve ili dio Stranice / Aplikacije, da ih ne reprodukujete, prodajete, učinite dostupnim pod licencom, distribuirate ih, dodijelite ih, modifikujete ih, adaptirate, prevedete, proizvedete izvedene radove iz njih, dekompilujete ih, predate ih obrnutim tehničkim operacijama, razmontirate ih ili pokušate da izvedete njihov izvorni kod;

Ne obilazite ili kompromitujte sigurnosna ili korisnička pravila za obezbijeđeni sadržaj, korišten ili primijenjen od strane funkcije Stranice / Aplikacije;

Da ne koristite virus, robot, softverski ili potprogramski tip sistema kako biste ometali ili pokušali ometati operacije Stranice / Aplikacije ili korištenje Stranice / Aplikacije od strane bilo koje druge osobe;

Da ne objavite ili unesete neprecizne ili obmanjive informacije tokom korištenja Stranice / Aplikacije; Da ne preuzmete identitet druge osobe; Da ne prikupljate informacije od drugih korisnika i koristite ih za slanje komercijalnih ponuda ili ekvivalenta, ili da ih uključite u uslugu listinga.

Vezano za pisanje i objavljivanje Komentara/ili recenzija, saglasni ste da:

Budete pristojni i da imate poštovanja prema drugim korisnicima u svakom trenutku; Da ne objavljujete Komentare i/ili recenzije koje škode pravima trećih strana ili našim pravima, preciznije pravima intelektualne svojine;

Da ne objavite bilo koji Komentar i/ili recenzije koje se mogu smatrati podsticanjem na ili vršenjem krivičnog djela i prekršajem, širenjem nasilja, uvredama, povredama, klevetama, pogrdnim nazivima, rasističkim ili revizionističkim porukama, ratnim zločinima, vezanih za prodaju bilo kakvog ilegalnog predmeta i/ili usluge, terorizmom, pozivanjem na ubistvo ili izvršenje samoubistva, pornografskom ili pedofilskom prirodom, koji škodi sigurnosti ili integritetu Države ili teritorije, bilo koje vrste, bez iscrpljenja ovog spiska;

Da ne koristite Stranicu / Aplikaciju u svrhe publikovanja vašeg sopstvenog web-sajta / lične aplikacije ili za širenje neželjenih komercijalnih poruka (“spam”).

Objavljivanje Komentara i/ili Recenzije

Možete dodati Komentar i/ili Recenzije na Sajt / Aplikaciju

Podsjećamo vas da komentare i/ili Recenzije i informacije koje pošaljete na Stranicu / Aplikaciju mogu da vide ostali korisnici.

Objavljivanje Komentara i/ili Recenzije mora da bude u saglasnosti sa odredbama važećeg Dokumenta o moderaciji, na koju se morate pozvati.

Svaki Komentar ili Recenzija koji nisu u saglasnosti sa Uslovima i odredbama korištenja će biti obrisani od strane našeg moderatora bez upozorenja, bez informisanja ili traženja odobrenja od autora.

Mi nismo odgovorni za Komentare i/ili Recenzije koje su učinjeni dostupnim na Stranici / Aplikaciji, i mi ne dajemo bilo kakve izričite ili implicirane garancije vezane za Komentare i/ili Recenzije.

Kome pripada Sadržaj objavljen na Stranici / Aplikaciji?

Sadržaj

Naša prava

Sadržaj koji obuhvata Stranicu / Aplikaciju i povezana prava je u vlasništvu Groupe SEB uključujući, ali bez ograničenja na, trgovinske oznake, dizajn, izgled, strukturu, koncepte, tehnička i grafička rješenja, baze podataka, softver i njihove izvorne kodove, i organizaciju i postavku tih karakteristika, obuhvatajući Stranicu / Aplikaciju i Usluge, i/ili formiranje osnova Stranice / Aplikacije i Usluga, i /ili prelaz putem Stranice / Aplikacije i Usluga, i/ili učini dostupnim kroz Stranicu/ Aplikaciju i Usluge. Svako reprodukovanje, reprezentacija, adaptacija, modifikacija, publikacija, prenošenje, netačno predstavljanje, integracija u drugi sajt, komercijalna eksploatacija i/ili totalna ili djelimična ponovna upotreba Stranice / Aplikacije i/ili Sadržaja, bilo kojim procesom, i u bilo kojem sredstvu, je strogo zabranjeno i može činiti akt prekršaja koji je kažnjiv od strane Francuskog Koda intelektualne svojine ili bilo kojom drugom primjenljivom legislativom.

Komentari i Recenzije

Vaša prava

Vaši Komentari i Recenzije jesu i ostaju vaše vlasništvo.

Vi garantujete da posjedujete sva prava nad vašim Komentarima i kritikama i preciznije da oni ne krše prava trećih strana.

Obavještavamo vas da će Komentari i Recenzije koje dostavite na mreži biti inkorporirani u bazu podataka na Stranici / Aplikaciji kojom mi upravljamo.

Naša prava

Vi nam dajete sljedeća neekskluzivna autorska prava nad vašim Komentarima i Recenzije: Pravo na reprodukciju, modifikovanje, adaptaciju, predstavljanje i prevođenje svih ili dijela Komentara i Recenzija na bilo kojem sadašnjem ili budućem nosiocu podataka, i preciznije na bilo kojem serveru ili hard disku, u bilo kojem formatu i korištenjem bilo kog procesa ili tehnologija, poznatih ili nepoznatih na današnji datum, i putem bilo kojih sredstava komunikacije, preciznije Interneta, uključujući stranice trećih strana, Intranet, štampani format ili štampane medije; Pravo na davanje, u zamjenu za plaćanje ili bez nadoknade, pod-licenci za prava data prema gornjoj licenci bilo kojoj trećoj strani po našem izboru, za operacije koje se odnose na gore navedeno.

Ova prava su nam data za sve komercijalne i ne-komercijalne svrhe, tokom ukupnog trajanja primjenljivih autorskih prava, na današnji dan i u budućnosti, širom svijeta.

Kao primjer, Komentari i Recenzije koje su postavljene na našim Stranicama/Aplikacijama mogu se reprodukovati pod vašim pseudonimom na sajtovima trećih strana, radi promocije naših proizvoda.

Pravna obaveza

Ko je odgovoran za linkove prema drugim web-sajtovima?

Stranica/Apikacija može da omogući pristup drugim web-stranicama i/ili aplikacijama preko hiperlinkova. Mi ne održavamo te sajtove i aplikacije i mi ne možemo da kontrolišemo njihov sadržaj.

Iz tog razloga mi ne možemo da budemo odgovorni pod bilo kojim okolnostima zbog:

Sadržaja i usluga koje se nude na aplikacijama i/ili stranicama treće strane, ili Svako prikupljanje i prenos podataka, postavljanje kolačića ili neke druge procedure sa istim ciljem, koji vrše ove stranici i aplikacije, ili Sigurnost i integritet problema sa podacima, hardvera i softvera koji ste mogli da iskusite i sve posljedice ili gubitak koji može biti rezultat upotrebe aplikacija i/ili stranica treće strane

To što vi koristite aplikacije i/ili stranice treće strane može da bude predmet dodatnih uslova koje mi ne kontrolišemo. Korištenje stranica i/ili aplikacija treće strane je na vaš rizik.

Ko je odgovoran za pristup Stranici/Aplikaciji? Mi ne možemo da garantujemo da je Stranica/Aplikacija bez anomalija, grešaka ili bagova, niti da se mogu ispraviti, niti da će Stranica/ Aplikacija raditi bez prekidanja ili kvara, niti da je kompatibilna sa svim tipovima hardvera. Zbog toga, da biste provjerili da je Aplikacija kompatibilna sa vašim mobilnim uređajem, mi predlažemo da provjerite listu kompatibilnosti na tabeli informacija o proizvodu na Stranici.

Stranica/Aplikacija rade na internet i mobilnim mrežama, koje su van naše kontrole.

Mi nismo odgovorni za nedostupnost Stranice/Aplikacije ili za neki problem ili nemogućnost da se skine ili pristupi Sadržaju i Uslugama.

Usluga može biti nedostupna za vrijeme održavanja, ažuriranja ili modifikacija. Mi se ne možemo smatrati odgovornim u svakom slučaju za prekinut pristup Usluzi kao rezultat održavanja, ažuriranja ili modifikacije rada svih ili dijelova Usluge.

Zadržavamo pravo da modifikujemo, prekinemo, suspendujemo ili ometamo u bilo koje doba, iz nekog razloga i prema svom diskrecionom pravu, pristup svim ili nekim dijelovima Stranice/Aplikacije, uključujući Sadržaj i Usluge, bez prethodnog obavještenja, u skladu sa pravnim odredbama. Mi se ne možemo smatrati odgovornim u bilo kojem slučaju ako je Stranica/Aplikacija nedostupna. Štaviše, mi zadržavamo pravo da privremeno ili definitivno ometamo pristup Stranici/Aplikaciji ako aktivnost vezana za Stranicu/Aplikaciju prestala da trguje, ili u slučaju kolektivnog sudskog postupka zbog bankrotstva.

U slučaju da smo mi odgovorni za gubitak koji nije predviđen Uslovima i odredbama za upotrebu, naša odgovornost će biti isključivo ograničena na određene, realne, direktne gubitke.

Politika privatnosti

Zaštita vaših Podataka nam je važna. Zbog toga vas pozivamo da pročitate sljedeća pravila pažljivo i kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka, ako imate nekih pitanja na: privacy@groupeseb.com

Način na koji se vaši Podaci obrađuju mogu biti različiti, u zavisnosti od toga da li se prikupljaju putem Stranice ili Aplikacije. Da bi utvrdili kontrolu podataka za Stranicu/Aplikaciju koju vi koristite, molimo da pogledate

Pravno obavještenje.

Koje podatke mi prikupljamo?

U zavisnosti od Stranice / Aplikacije koju koristite, mi prikupljamo sve vrste Podataka koji se odnose na sljedeće elemente:

WEB-STRANICE

Identifikacioni podaci

(npr. ime, prezime, poštanska adresa, mejl adresa, broj telefona)

Podaci o vašem domaćinstvu

(npr. broj članova domaćinstva, broj djece, bračno stanje, kućni ljubimci)

Podaci o pristupanju, kolačići, tehnički podaci Anonimni podaci

APLIKACIJE

Aplikacije u vezi sa kuhanjem (Actifry, Cookeo / Cook4Me, Companion / Prep&Cook, Smart&Tasty, Cake Factory, Cooking Connect, Reveil Café, Optigrill Smart, Krups Espresso, Latte Smart)

Identifikacioni podaci

(npr. ime, prezime, poštanska adresa, mejl adresa, broj telefona)

Podaci o vašem domaćinstvu

(npr. broj članova domaćinstva, broj djece, bračno stanje, kućni ljubimci)

Podaci o vašim navikama u ishrani

Podaci o prijavljivanju, kolačići, tehnički podaci

Anonimni podaci

Aplikacije u vezi sa proizvodima za domaćinstvo (My Smart Force, Pure Air)

Identifikacioni podaci

(npr. ime, prezime, poštanska adresa, mejl adresa, broj telefona)

Podaci o vašem domaćinstvu

(npr. broj članova domaćinstva, broj djece, bračno stanje, kućni ljubimci)

Podaci o prijavljivanju, kolačići, tehnički podaci

Anonimni podaci

Podaci o geo-lokaciji

(samo za prijavu na Pure Air aplikaciju)

Aplikacije u vezi sa ličnom njegom (Body Partner)

(npr. ime, prezime, poštanska adresa, mejl adresa, broj telefona)

Podaci o vašem domaćinstvu

(npr. broj članova domaćinstva, broj djece, bračno stanje, kućni ljubimci)

Podaci o prijavljivanju, kolačići, tehnički podaci

Podaci o zdravstvenom stanju

(visina, težina, tjelesne mjere)

Anonimni podaci

Da li su ovi Podaci obavezni?

Možete koristiti Stranicu/Aplikaciju bez identifikacije ili slanja bilo kojih Podataka. Štaviše, neke Usluge ili funkcije su dostupne korisnicima sa nalogom. Dalje, neki od ovih Podataka su obavezni da bi se ispunili legalni ili ugovorni zahtjevi. Mi ćemo uvijek obraditi vaše Podatke u skladu sa važećim propisima.

Vi slobodnom voljom dajete saglasnost za obradu Podataka

Nama treba obrada vaših Podataka da bismo ispunili svoje ugovorne obaveze

Zakon nam nalaže da sakupimo ove Podatke

Mi obrađujemo vaše Podatke radi naših legitimnih interesa stalnog poboljšanja naših usluga

Obavezni Podaci su obilježeni kao takvi kada se skupe; ostali Podaci su izborni.

Ako ne ispunite obavezne Podatke, neće biti moguće da: pristupite svim ili dijelovima Usluga na Stranici/Aplikaciji; da dobijete proizvode ili Usluge koje mi nudimo.

Štaviše, kada pristupite Stranici/Aplikaciji preko treće strane, posebno na društvene mreže, vi nam dajete ovlaštenje sa Uslovima i odredbama korištenja, da prikupimo i obradimo Podatke za koje ste dali ovlaštenje za javno dijeljenje preko parametra rješenja ove treće strane. Zbog toga mi možemo da koristimo ove Podatke da kompletiramo ove Podatke koje smo prikupili direktno od vas.

Zbog čega mi sakupljamo vaše Podatke?

Prikupljeni podaci Osnove za postupak Ciljevi

Da bismo napravili vaš korisnički nalog i vašu prijavu, ako već imate nalog na nekom drugoj Stranici/Aplikaciji brendu ili nekom drugom brendu Groupe SEB.

Za više informacija, pogledajte odjeljak jedinstveni nalog.

Da koristimo podatke o vašim navikama, običajima i ponašanju, da vam pošaljemo personalizovanu informaciju i ponude, pridržavajući se vaših izbora po ovom pitanju.

Da vam damo informaciju ili obezbijedimo uslugu koja odgovara vašoj lokaciji.

Da odgovorimo na vašu potragu i zahtjeve za informacijama o proizvodima i uslugama koje mi prodajemo

Da izvršimo sve vaše naloge koji su postavljeni na našim Stranicama/Aplikacijama, a posebno da otpremimo i pratimo proizvode koji su naručeni, izdajemo fakture i obradimo svaku žalbu.

Da vam ponudimo personalizovan sadržaj na Stranici/Aplikaciji za koji ste vjerovatno zainteresovani, na osnovu instaliranih Kolačića. Vi možete da vodite postavljanje svakog od ovih kolačića u svako doba, tako što ćete da kliknete na meni (spisak komadi) na link na svakoj strani Stranice/Aplikacije.

Da vam omogućimo da dobrovoljno učestvujete u anketama, istraživanjima, ili testovima u vezi sa našim proizvodima i uslugama.

Da vam omogućimo da dobrovoljno učestvujete u igricama ili kvizovima ili da primate naknade i ponude za sponzorisanje na Stranici/Aplikaciji.

Da razumijete način korištenja naših Stranica/Aplikacija u svrhu poboljšanja njihovog rada koristeći kolačiće i druge slične tehnologije. Za više informacija, pogledajte odjeljak o Kolačićima.

Da napravimo istraživanje tržišta i analiziramo trendove radi poboljšanja naših proizvoda i usluga. Informacije koje mi sakupimo nisu u formatu koji će nam omogućiti da vas lično identifikujemo. Ovi podaci će biti obrađeni u zbirnom formatu, što znači da mi ne možemo da lično identifikujemo korisnike, i mogu biti kombinovani sa drugim zbirnim podacima koji su povezani sa drugim korisnicima, i sa podacima prikupljenih od drugih pravnih subjekata u našoj Grupi.

Da vam nadgledamo odobrenje na listi za slanje pošte

Da vam omogućimo da dijelite informacije sa naših Stranica/Aplikacija putem e-mejla ili na društvenim mrežama. Za više informacija o funkcijama dijeljenja na socijalnim mrežama, molimo vas pogledajte odjeljak o Kolačićima. Kolačići.

Da vam omogućimo da ostavite Komentar ili Recenzije na našim Stranicama /Aplikacijama.

Šta je jedan nalog?

Mi nudimo jedinstveno, pojednostavljeno korisničko iskustvo. Zbog toga, kada kreirate korisnički nalog na Stranici ili Aplikaciji koji pripada jednom od brendova Groupe SEB, vi možete da koristite isti nalog da pristupite drugoj Stranici ili Aplikaciji istog Brenda ili drugog brenda Groupe SEB.

Na sličan način, kada pravite novi nalog na Stranici Groupe SEB ili Aplikaciji po prvi put, mi možemo da prikupimo Podatke koje ste nam poslali prije nego što napravite nalog, tako da ga mi možemo završiti. Na primjer, mogli ste nam dati Podatke kada ste zvali naš Potrošački servis, poslati podatke kada ste učestvovali u prodajnoj kampanji, ili kada ste se prijavili za newsletter sa jednog od brendova Groupe SEB.

Ovo vam olakšava da se registrujete, pošto ne morate ponovo unositi informacije koje ste već osigurali.

Ovaj jedan nalog može se koristiti za vođenje vaših Podataka i obavještava nas o vašim tržišnim izborima i preferencama, itd. u jednoj tački, na vašoj korisničkoj strani, o svim brendovima za koje ste prepoznati kao korisnik.

Ko može imati pristup mojim Podacima?

Mi samo dijelimo naše podatke kada je potpuno neophodno, i to sljedećim trećim stranama: naše partnerske kompanije, samo ako se slažete sa tim; naši dobavljači, radi izvršenja zadataka koji su opisani iznad ili radi ispunjenja obaveza u naše ime (uključujući prodajnu podršku, istraživanje tržišta ili usluge klijentima, kao i vođenje naloga, obezbjeđivanje proizvoda i usluga sada ili u buduće, ili dobijanje nagrada, takmičenja ili promocije); za našeg davaoca usluga PowerReviews Inc. u Sjedinjenim Državama, za vođenje Recenzija. PowerReviews će imati pristup Podacima koje vi šaljete kada dostavite Recenzije. Transfer Podataka ovoj kompaniji se vrši u okviru uslova za članstvo u PowerReviews “Privacy Shield”; za kupca naše kompanije u slučaju preuzimanja;

za treću stranu kada je to predviđeno ili dozvoljeno zakonom, ili važećim pravnim propisima, sudskom naredbom ili propisom, ili ako je to otkrivanje nužno kao dio istrage ili postupka, u okviru nacionalne teritorije ili u drugoj državi.

Na kraju, u skladu sa zakonskim odredbama (posebno Član 6(1) Evropskih propisa o zaštiti podataka i izlaganje 48 istog Propisa), mi možemo da dijelimo naše Podatke sa Groupe SEB kompanijama u cilju interne administracije.

Ako se gore opisan transfer vrši u državi van Evropske Unije, mi ćemo preduzeti mjere da zaštitimo vaše Podatke, u skladu sa zakonodavstvom koji se primjenjuje. Isto tako, ako se nalazite van EU, vaši Podaci će biti preneseni u EU gdje će biti obrađeni u skladu sa pravnim odredbama Evropskih propisa o zaštiti podataka.

"Koliko dugo ćete čuvati moje Podatke ?"

Mi čuvamo vaše Podatke tokom trajanja poslovne veze i onoliko koliko je potrebno za ispunjenje ciljeva koji su navedeni u ovim Uslovima i odredbama za upotrebu. Poslije tog perioda, mi ćemo samo čuvati vaše Podatke u skladu sa legalnim ili regulatornim obavezama, ili da bismo utvrdili dokaz prava ili ugovor.

Moja prava nad mojim Podacima

Koja su moja prava?

U skladu sa odredbama koje se primjenjuju, mi vam garantujemo sljedeća prava:

Pravo na pristup Možete tražiti pristup svim ili dijelu vaših Podataka Pravo na ispravku Možete tražiti od nas da ispravimo sve ili dio vaših Podataka koji bi mogli biti netačni ili nisu ažurirani. Pravo na brisanje Možete od nas da tražite da obrišemo sve ili dio vaših Podataka, posebno ako ti Podaci više nisu nužni za izvršenje ciljeva zbog kojih su sakupljeni, ili ako povlačite svoju saglasnost za obradu Podataka. Pravo na protest Možete protestovati u svako doba u vezi sa obradom vaših Podataka u cilju legitimnih interesa koje mi zastupamo. Štaviše, mi vam skrećemo pažnju na činjenicu da, bez obzira na vaš zahtjev, mi možda moramo da nastavimo obradu vaših podataka ako postoje legitimni ili prikladni razlozi koji opravdavaju obradu, ili zbog utvrđivanja, vršenja ili zaštite legalnih prava. Pravo na ograničenje Možete zahtjevati da vaši podaci budu prenijeti na ograničen način (bez obrade, samo pohrana) u sljedećim slučajevima:

1) za traženi period radi provjere vaših podataka u skladu sa vašom provjerom vjerodostojnosti vaših Podataka;

2) Ako smatrate da je procedura nelegalna i tražite ograničeno korištenje Podataka, ali ne brisanje;

3) Ako nam više ne treba da obrađujemo vaše Podatke ali vama trebaju ovi Podaci radi čuvanja, korištenja ili zaštite vaših prava;

4) Ako ste protiv obrade vaših Podataka i želite da ograničite njihovu upotrebu dok se vrši provjera utvrđivanja da li pravni razlozi koje dajemo opravdavaju nastavak naše obrade Podataka.

Pravo na prenosivost

Možete zahtjevati da vaši Podaci budu prenijeti trećoj strani kada budete dali saglasnost za preuzimanje vaših Podataka ili kada vaši Podaci budu preuzeti tokom izvršenja ugovora.

Pravo na povlačenje saglasnosti Za obradu za koju je potrebna vaša saglasnost ( ) možete da povučete svoju saglasnost u svako doba.

Pravo da kontrolišete Podatke poslije vaše smrti Imate pravo da nam pošaljete svoje instrukcije o tome kako da postupimo sa vašim Podacima poslije vaše smrti.

Kako da koristim svoja prava?

Možete koristiti svoja prava tako što ćete kliknuti na link o upravljanju podacima na vašoj korisničkoj strani, tako što ćete ići direktno na “Kontaktirajte nas” stranicu, ili tako što ćete kontaktirati odjeljenje našeg korisničkog servisa na telefonski broj koji je dat na Stranici/Aplikaciji.

Takođe, imate pravo da pošaljete žalbu organu za zaštitu podataka.

Vaše tržišne preferencije

U skladu sa vašim preferencijama, možete dobijati promotivne i komercijalne ponude koje će vas vjerovatno interesovati na osnovu vašeg profila o proizvodima i uslugama koje se nude na Stranici/Aplikaciji o jednoj ili više Groupe SEB brendova, poštom, mejlom, slanjem SMS i push notifikacija kao i od naših partnera.

Možete izabrati da primate takve tržišne poruke u svako doba preko neodobrenog linka u poruci ili preko parametara u vašem pametnom telefonu ili tabletu za push notifikacije, ili tako što ćete pristupiti stranici vašeg klijenta.

Sigurnost ličnih informacija

Mi cijenimo sigurnost i povjerljivost Podataka koje sakupljamo i čuvamo u vezi sa vama. Preduzimamo sve razumne korake kako bismo informacije koje imamo o vama zaštitili od zloupotrebe, zamjene i gubitka, kao i od neovlaštenog pristupa, izmjena i objavljivanja. Nijedan od podataka koji se tiču banke ili kreditne kartice se ne registruje u našoj bazi. Svi podaci o banci i kreditnoj kartici se obrađuju od strane eksternog pružaoca finansijskih usluga, i svako prenošenje i slanje ovih finansijskih podataka će biti obavljeno samo uz SSL zaštitu.

Kolačići

Upotreba Kolačića

Tokom korištenja Stranica/Aplikacija, Kolačići se instaliraju na vašem uređaju, posebno na vašem kompjuteru, tabletu ili pametnom telefonu

Naše korištenje Kolačića podliježe vašoj izjavi, prethodno datoj specijalnoj saglasnosti koja je data prije nego što su su instalirani na vaš uređaj. Mi dobijamo vašu saglasnost preko zastavice koja ima jasne, eksplicitne informacije o svrsi upotrebe Kolačića i obavještenja kako da stavljate primjedbe na upotrebu Kolačića.

Koristeći Stranicu/Aplikaciju, vi se slažete da koristite Kolačiće u skladu sa ovim Uslovima I odredbama korištenja Kolačića. Ako se ne slažete sa upotrebom Kolačića, možete da ih deaktivirate uz pomoć instrukcija na stranici ispod “Na koji način da deaktiviram opcionalne Kolačiće”.

Šta je Kolačić?

Kolačići su tekstualne datoteke koje su sposobne da vas identifikuju kao klijenta i da sačuvaju vaše lične preferencije (na primjer vaš izbor jezika) i tehničke informacije (uključujući clickstream podatke).

Takođe, mi možemo koristiti web tagove, poznate kao “pixel tags” ili “Clear GIF” ili sličnu tehnologiju koja se koristi za provjeru kako vi koristite Stranicu/Aplikacija i da se vidi koje strane naše Stranice/Aplikacije posjećujete.

“Software Development Kits” (“SDKs”) je takođe ugrađen u našu Aplikaciju i on obavlja ulogu sličnu kolačićima. Npr. SDKs sakuplja tehničke informacije i informacije o korištenju kao što su identifikatori mobilnog aparata i vaša interakcija sa našom Aplikacijom.

Čemu služe Kolačići?

Mi možemo koristiti Kolačiće koji nam pomažu da prepoznamo vaš pretraživač ili uređaj, čuvaju vaše preferencije, pružaju određene karakteristike, sakupljaju informacije u vezi sa vašom interakcijom sa nama, našim sadržajem i našom komunikacijom.Npr, kada komuniciramo sa vama putem HTML mejla, obavještavaju nas o vašim aktivnostima uključujući da li ste dobili i otvorili naš mejl, kliknuli na link ili na drugi način imali interakciju sa našim sadržajem, i ova informacija može biti kombinovana sa prethodno prikupljenim informacijama.

Koje Kolačiće mi koristimo?

Mi koristimo različite tipove Kolačića na Sajtu/Aplikaciji:

Kolačići koji nisu predmet vaše saglasnosti

“Neophodni” Kolačići vam omogućavaju pristup osnovnim funkcijama Sajta/Aplikacije. Možete ih izbrisati prema parametrima na vašem pretraživaču, ali tada nećete moći korektno da koristite Sajt/Aplikaciju bez ovih Kolačića. “Personalizovani” Kolačići nisu neophodni, ali oni olakšavaju upotrebu Sajta/Aplikacije i čine vaše korisničko iskustvo prijatnim.

Kolačići za koje je potrebna vaša saglasnost

"Prilagođavanje sadržaja" Kolačići omogućavaju prilagođeno prikazivanje proizvoda i usluga prema vašoj navigaciji na našem Sajtu/ Aplikaciji.

“Mjerenje publike” Kolačići nam omogućuju da analiziramo promet, trendove, koristi i identifikujemo svaku grešku u radu Sajta/Aplikacije. To nam pomaže da popravimo vaše iskustvo kao i dizajn i sadržaj Sajta/Aplikacije, u skladu sa vašim potrebama. Za ove svrhe koristimo Google Analytics. Informacije o tome kako Google koristi informacije sakupljene na sajtu, možete pronaći na link: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en

“Reklamiranje” Kolačići omogućavaju nama, našim podružnicama, partnerima ili trećim stranama poput društvenih mreža (npr. Facebook) da ponudimo, plasiramo i promovišemo proizvode i usluge. Oni se koriste da bi vam se poslale odgovarajuće reklame u vezi sa vašim interesovanjima kako je prikazano na našem Sajtu ili kada pretražujete Internet, uključujući i društvene mreže. U nekim slučajevima, podaci izvedeni iz Kolačića se kombinuju sa ličnim podacima (uključujući mejl adresu) koju ste koristili kada ste kreirali nalog ili učestvovali u komercijalnoj aktivnosti, ukoliko ste prihvatili da primate personalizovane komercijalne ponude i informacije. Ovi kolačići mogu biti korišteni od strane naših partnera ili trećih lica. Ako odbijete reklamne Kolačiće, samo netargetirano reklamiranje će se nastaviti sa prikazivanjem na našem Sajtu/Aplikaciji ili internetu.

“Društveni mediji” Kolačići vam omogućuju da podijelite sadržaj Sajta sa svojim prijateljima putem tipke za dijeljenje, posebno Facebook i Twitter. Objavljivači društvenih medija zbog toga postavljaju Kolačiće na vaš uređaj da bi dobili i primili informaciju o vašoj upotrebi ovih usluga za dijeljenje.

Kako mogu da deaktiviram opcionalne Kolačiće?

Prvi put kada izađete na Sajt/Aplikaciju, zastavica vas obavještava o prisustvu ovih Kolačića i poziva vas da navedete svoj izbor.

Takođe ćete uspjeti da instalirate svaki od ovih kolačića u svako doba, klikom na link na svakoj strani menija Sajta/Aplikacije.

Možete odbiti instalaciju opcionih Kolačića treće strane kroz podešavanje vašeg pretraživača, čak je moguće i da vaš pretraživač spriječi instalaciju opcionih kolačića treće strane. Mi ne garantujemo efikasnost ovih podešavanja. Da bismo omogućili potpunu kontrolu upravljanjem kolačićima na našem Sajtu/ Aplikaciji preporučujemo da koristite menadžer Kolačića.

Zakon koji se primenjuje – Nadležna jurisdikcija

1. Ako živite van Sjedinjenih Država: Ovi uslovi i odredbe korištenja podležu zakonu koji važi u vašem mjestu boravka. Sve sporove će rješavati nadležni sudovi, u slučaju da se ne postigne prijateljska nagodba.

2. Ako živite u Sjedinjenim Državama: zakon Države Nju Džersi, bez obzira na principe kolizije zakona, upravljaće ovim uslovima i odredbama korištenja i bilo kojim sporom koji može nastati između nas.

a. Obavezna obavezujuća arbitraža. Strane iz ovih Uslova i odredbi korištenja prihvataju da konačna i obavezujuća arbitraža na individualnoj osnovi treba da bude jedinstven i ekskluzivni forum i pravni lijek za sve sporove i potraživanja koja ne mogu da se riješe neformalno, a to se odnosi u svakom slučaju na ili proizilaze iz vaše kupovine, naše usluge, Sajt/Aplikacije ili ovih Uslova i odredbi za korištenje. Bez obzira na gore navedeno, svaki spor ili potraživanje koje se odnosi na patent, izdavačka prava, zaštitni znak, poslovnu tajnu, privatna ili javna prava, neće se rješavati arbitražom, već će se strane dogovoriti da ta vrsta sporova bude rješavana isključivo u državi ili federalnom sudu za Essex County, New Jersey, i da strane daju saglasnost na ekskluzivnu jurisdikciju i sjedište tih sudova. Strane priznaju i prihvataju Zakon o federalnoj arbitraži i federalni arbitražni zakon se primjenjuju za arbitražu za ove Uslove i odredbe korištenja (bez obzira na neki drugi izbor zakonskih odredbi).

Arbitražu prema ovim Uslovima i odredbama za upotrebu će voditi Američka arbitražna asocijacija (the "AAA"). Za potraživanja koja su manja od ili jednaka $75,000 (bez advokatske naknade, troškova i navodnih kaznenih šteta ili kazni), AAA će primjeniti Pravilnike za arbitražu potrošača. AAA pravilnike možete naći na https://www.adr.org. Svako Obavještenje o arbitraži treba da nam pošaljete na sljedeću adresu: https://www.adr.org

Svako Obavještenje o arbitraži treba da nam pošaljete na sljedeću adresu:

Buchanan Ingersoll & Rooney PC
One Oxford Centre
301 Grant Street, 20th Floor
Pittsburgh, PA 15219-1410
Att: Wendelynne Newton

b. Klasa odricanje od sudskog postupka:

U POTPUNOSTI JE DOZVOLJENA ZAKONOM KOJI SE PRIMJENJUJE, ARBITRAŽA ĆE SE NASTAVITI ISKLJUČIVO NA INDIVIDUALNOJ OSNOVI BEZ PRAVA NA BILO KAKVE SPOROVE KOJI SE ARBITRIRAJU PO OSNOVI KLASNE RADNJE NA OSNOVU SADRŽAJA POTRAŽIVANJA IZNIJETIH U NAVEDENOM KAPACITETU PREDSTAVNIKA U IME DRUGIH.

Sporovi ne mogu da se spoje ili konsoliduju osim ako nisu sve strane sačinile pisani sporazum. Nikakva arbitražna presuda ili odluka neće imati nikakav prekluzivni efekat na predmete ili potraživanja u sporovima sa nekim ko nije navedena strana u arbitraži. U slučaju da se ova KLASA ODRICANJA OD SUDSKOG SPORA smatra neutuživom, u tom slučaju svaka pretpostavljena klasa sudskog spora samo se može nastaviti na sudu koji ima nadležnu jurisdikciju bez porote i ne u arbitraži.

c. Odustajanje od prava, uključujući i Sudski proces sa porotom. Pošto su se saglasile za arbitražu, strane prihvataju i slažu se da se one odriču prava da koriste druge dostupne procese za donošenje odluke, kao što je sudska parnica ili administrativni postupak, u cilju rješavanja svojih sporova. Pravila za arbitražu su različita. Nema sudije ni porote, a razmatranje odluke arbitra je veoma ograničeno. DALJE, MI SE SLAŽEMO DA, BEZ OBZIRA DA LI ĆE POTRAŽIVANJE BITI RIJEŠENO ARBITRAŽOM ILI NA SUDU, DA SE OBJE STRANE ODRIČU PRAVA DA VODE SUDSKI SPOR UKLJUČUJUĆI SVA POTRAŽIVANJA ILI SPOROVE.