Pravno obavještenje

SEB DEVELOPPEMENT
Predstavništvo za BiH, Crnu Goru i Kosovo, Valtera Perića 6, 71000 Sarajevo,
Bosna & Hercegovina

Aplikacija

SEB DEVELOPPEMENT, a « société par actions simplifiée », sa registrovanom kancelarijom u 112 Chemin du Moulin Carron CS 90229, 69130 Ecully, France, registrovan u Registru trgovine i kompanija Lion pod brojem 016 950 842

Hosting provajder

Stranica i Aplikacija se hostuju u okviru Evropske Unije od strane Amazon Web Services Inc, PO BOX 81226 Seattle, WA 981808-1226 – SAD. https://aws.amazon.com/fr/compliance/eu-data-protection/.

Kontrolor podataka za Stranicu / Aplikaciju

Identitet Kontrolora podataka zavisi od svrhe obrade podataka.

Sačinjavanje i upravljanje korisničkim računom SEB DEVELOPPEMENT, a « société par actions simplifiée », sa registrovanom kancelarijom u 112 Chemin du Moulin Carron CS 90229, 69130 Ecully, France, registrovan u Registru trgovina i kompanija Liona pod brojem 016 950 842

Korištenje podataka u marketinške svrhe (npr. reklamni časopisi itd.) SEB DEVELOPPEMENT Predstavništvo za BiH, Crnu Goru i Kosovo, Valtera Perića 6, 71000 Sarajevo,
Bosna & Hercegovina

Upravlja narudžbama izvršenim na našoj Stranici ili kada je primjenljivo, Aplikacija SEB INTERNATIONAL SERVICE (SIS), a « société par actions simplifiée », sa registrovanom kancelarijom u Rue des Chars, 70310 Faucogney et La Mer, Francuska, registrovan u Registru trgovine i kompanija Vesoul pod brojem 399 014 216

© Groupe SEB - Sva prava zadržana